top of page

טיפים לחסכון במים - ניצול מים 'מבוזבזים'

הנוהג של ניצול מים "מיותרים" מצריכה ביתית להשקיה הולך וגדל. תרגול זה לא רק יעזור לטפח גינה בריאה, אלא גם יעזור

לחסוך במים על ידי שימוש במים שהיו נשטפים באסלה או משמשים למטרה אחרת.

אגירת מים

ישנן כל מיני פעולות בצריכה הביתית שלנו שניתן לאגור בהם מים ולהשתמש להשקיה:


  • המים מצנרת הניקוז של המזגנים, כשהמזגן פועל על קירור (ממה ששמענו, עשבי תיבול מאוד אוהבים את המים מהמזגן).

  • קבענו את טמפרטורת המים הרצויה במקלחת, ואז המים פשוט זורמים עד שהמים חמים ונעימים. כדאי להניח דלי לאיסוף המים הזורמים.

שטיפת ירקות

  • שטיפת ירקות ופירות – אתם יכולים להניח קערה או דלי ליד הכיור שבו אתם מאחסנים את המים לשטיפת פירות וירקות.Comments


bottom of page