top of page

טיפ לחסכון במים - הדחת כלים ידנית

תוך כדי סיבון הכלים, סיגרו את הברז.

שטיפת כלים ידנית

סגירת הברז בזמן סבון הכלים יכולה לעזור לחסוך במים. כמות המים שמתבזבזת אולי לא נראית הרבה, אבל אם כולם

סוגרים את הברז בזמן שהם שוטפים כלים זה יכול להסתכם בהבדל עצום.


השריית הכלים במים עם סבון מבטיחה שלא יהיה קשה לשטוף בסוף וגם תקטין את השימוש במים להורדת שאריות האוכל.


השריית כלים במים לפני שטיפתם עוזרת לסבון הכלים להיות יעיל יותר, וגם מפחיתה את כמות המים הנקיים הדרושה. המים הופכים לסבון ומשחררים שאריות מזון מהכלים שלכם, כך שאתם לא צריכים להשתמש בכמות סבון או קרצוף כמו בשטיפה מיידית.bottom of page