top of page

התקנת Liter Keeper

חמש דקות התקנה

כיצד להתחיל חסכון במים?

Liter Keeper התקנה (3).png
שלב 3

הצמידו את Litter Keeper אל מתקן המדידה, בתחתית האסלה, בקצה הזרוע המחוברת לצינור המים. הצמידו את המוצר לצוואר הכוסית.

Liter Keeper התקנה (2).png
שלב 2

הוציאו את Liter Keeper מאריזתו והחזיקו אותו בחלק השטוח, כך שהחלקים המעוגלים שלו מופנים כלפי מטה.

Liter Keeper התקנה (1).png
שלב 1

הרימו את המכסה העליון של האסלה והניחו אותו בצד. הדיחו את המים.

ניתן (אך לא חובה) לסגור את ברז המים של האסלה.

start
Liter Keeper התקנה (3).png
שלב 5

אתם מוכנים לחיסכון !
מעתה, אתם שולטים בכמות המים הנשטפת לאסלה. לאחר השימוש, לחצו על ידית האסלה עד לשטיפה מלאה. כשתעזבו את הידית – המים יפסיקו לזרום לשירותים.

Liter Keeper התקנה (4).png
שלב 4

החזירו את מכסה האסלה למקומו.
במידה וסגרתם את ברז המים של השירותים,
פתחו אותו שוב והמתינו למילוי האסלה.

bottom of page